.

Praktyczne warsztaty tworzenia procedur AML dla biura rachunkowego (warsztaty on-line)

Wybierz termin (na stronie głównej znajduje się codziennie aktualizowana liczba dostępnych miejsc).

09.03.2022 (śr.) g.10:00-15:00

 Koszt:

 • 400 zł netto (cena regularna)
 • 320 zł netto (80 zł taniej od ceny regularnej dla osób uczestniczących w szkoleniu AML/ posiadających kod rabatowy).

Przedstawiona na stronie internetowej prezentacja szkolenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego. Stanowi wyłącznie reklamę i ma charakter informacyjny.

PROGRAM

Uwaga, na szkoleniu nie będą poruszane podstawy AML (temu służy osobne szkolenie). Przy warsztatach zakłada się, że Uczestnik posiada podstawową wiedzę z zakresu AML.

 • Podstawy prawne (polskie i europejskie)
 • Jakie procedury należy wdrożyć w biurze?
 • Jakie formularze mogą stanowić załączniki do Procedury?
 • Jak dopasowywać procedurę i formularze do własnego biura?
 • Tworzenie wewnętrznej procedury AML
 • Tworzenie szablonu cyklicznej oceny ryzyka w biurze
 • Tworzenie szablonu oceny ryzyka co do Klienta
 • Tworzenie formularzy i protokołów związanych z identyfikacją i weryfikacją Klienta/Beneficjenta rzeczywistego
 • Tworzenie formularzy stosowania środków bezpieczeństwa finansowego
 • Tworzenie formularzy cyklicznej kontroli wewnętrznej.
 • Poszczególne Elementy wewnętrznej procedury:
  1) czynności lub działania podejmowane w celu ograniczenia ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu i właściwego zarządzania zidentyfikowanym ryzykiem prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
  2) zasady rozpoznawania i oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu związanego z danymi stosunkami gospodarczymi lub transakcją okazjonalną, w tym zasady weryfikacji i aktualizacji uprzednio dokonanej oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu;
  3) środki stosowane w celu właściwego zarządzania rozpoznanym ryzykiem prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu związanym z danymi stosunkami gospodarczymi lub transakcją okazjonalną;
  4) zasady stosowania środków bezpieczeństwa finansowego;
  5) zasady przechowywania dokumentów oraz informacji;
  6) zasady wykonywania obowiązków obejmujących przekazywanie Generalnemu Inspektorowi informacji o transakcjach oraz zawiadomieniach;
  7) zasady upowszechniania wśród pracowników instytucji obowiązanej wiedzy z zakresu przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
  8) zasady zgłaszania przez pracowników rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
  9) zasady kontroli wewnętrznej lub nadzoru zgodności działalności instytucji obowiązanej z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz zasadami postępowania określonymi w wewnętrznej procedurze.;
  10) (od 31.10) zasady odnotowywania rozbieżności między informacjami zgromadzonymi w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych a informacjami o beneficjentach rzeczywistych klienta ustalonymi w związku ze stosowaniem ustawy;
  11) (od 31.10) zasady dokumentowania utrudnień stwierdzonych w związku z weryfikacją tożsamości beneficjenta rzeczywistego oraz czynności podejmowanych w związku z identyfikacją jako beneficjenta rzeczywistego osoby fizycznej zajmującej wyższe stanowisko kierownicze.
 • Procedura anonimowego zgłaszania naruszeń.
 • Wspomnienie o innych, rzadszych przypadkach procedur: np. procedurze grupowej

Szkolenie adresowane jest do biur rachunkowych, które chcą stworzyć właściwe procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz posiadać przydatne formularze, wiedząc przy tym jak dopasować to do skali i specyfiki swojej działalności. Wiele oferowanych na rynku procedur w nie różnicuje sytuacji biur prowadzonych jednoosobowo od tych,w których zatrudnia się pracowników. Nie zawierają także praktycznego wyjaśnienia jak realizować uproszczone, zwykłe i wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego.

On-line. Za pośrednictwem platformy ClickMeeting. Uczestnicy będą mogli zadawać pytania na czacie. W czasie szkolenia przewidziano ok. 30 minut przerw.

Należy wybrać konkretną datę i kliknąć “Zapisz na szkolenie”. Prowadzi do formularza na platformie ClickMeeting. W ciągu jednego dnia roboczego otrzyma się numer rachunku bankowego wraz z kwotą (uzależnioną od ważności kodu zniżkowego dla osób uczestniczących w szkoleniu AML) do zapłaty. Po opłaceniu szkolenia, otrzymuje się link z indywidualnym hasłem (tzw. TOKENEM).

Jeśli termin od zapisu do szkolenia jest krótki – konieczne może być dosłanie potwierdzenia przelewu.

Uczestnicy otrzymają treści niezbędnych aktów prawnych w wersji edytowalnej oraz trzon (szkielet) procedur i formularzy. Tworzenie poszczególnych zapisów w oparciu o zapisy ustawowe będzie przedmiotem szkolenia.

Szkolenie prowadzi Michał Marek Kowalski prawnik, doradca podatkowy (nr wpisu 13381), wykładowca, redaktor naczelny, w przeszłości wieloletni pracownik organów skarbowych (urzędów skarbowych i izby administracji skarbowej), obecnie prowadzący własną kancelarię prawno-podatkową Lex Perfectum, członek dwóch grup roboczych Forum MDR, będącego zespołem opiniodawczo – doradczym przy Ministrze Finansów.

Kancelaria nie zajmuje się księgowością, lecz nastawiona jest na zapewnianie wsparcia zarówno przedsiębiorcom, jak i podmiotom je obsługującym, takim jak księgowi, biura rachunkowe, centra usług wspólnych, biegli rewidenci czy radcowie prawni.

Nie. Szkolenie przeprowadzane jest w formie warsztatowej w zakresie tworzenia procedur i ma na celu pomoc w stworzeniu dopasowanych procedur AML/CFT, dlatego nie jest to wypełnienie obowiązku szkoleniowego przewidzianego w ustawie.

.

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w biurach rachunkowych (AML/CFT) - szkolenie on-line NA ŻYWO + CERTYFIKAT

Szkolenie uwzględnia zmiany od 31.07.2021 oraz 31.10.2021r.

Wybierz termin: (na stronie głównej znajduje się codziennie aktualizowana liczba dostępnych miejsc). Terminy szkoleń zarówno w dni powszednie, jak i w wybrane soboty (dla osób, które nie mają czasu w tygodniu).

Koszt:
 • 350 zł netto (cena regularna)
 • 250 zł netto (100 zł taniej od ceny regularnej dla osób posiadających kod rabatowy).

Przedstawiona na stronie internetowej prezentacja szkolenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego. Stanowi wyłącznie reklamę i ma charakter informacyjny.

PROGRAM

 • Podstawy prawne (polskie i europejskie)
 • Ogólna charakterystyka AML/CFT
 • Podstawowe pojęcia
 • Jakie obowiązki ma biuro rachunkowe?
 • Jak zidentyfikować ryzyko?
 • Jak ocenić ryzyko w biurze?
 • Jak ocenić ryzyko u klienta?
 • Jak stosować środki bezpieczeństwa finansowego (ŚBF)?
 • Kiedy stosować uproszczone i wzmożone ŚBF?
 • Jak identyfikować klienta?
 • Jak identyfikować beneficjenta rzeczywistego?
 • Jakie obowiązki będą się wiązać z wykrytymi rozbieżnościami?
 • Jak dokumentować wypełnienie obowiązków?
 • Jakie procedury należy wdrożyć w biurze?
 • Co musi zawierać każda z procedur i jak je sporządzić?
 • Kiedy i jak należy informować GIIF-a?
 • Kiedy i jak należy informować prokuratora?
 • Jakie sankcje mogą być nałożone i za jakie uchybienia?
 • Jakie podmioty mają i będą mieć obowiązek wpisu do CRBR?
 • Jak korzystać z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych?
 • Pozostałe zmiany w ustawie.
 • Daty wejścia w życie poszczególnych zmian.

Szkolenie adresowane jest zarówno do biur, które już mają wdrożone mechanizmy AML, a chciałyby dowiedzieć się o zmianach, jak również dla biur, które dopiero z 31.07.2021 stają się instytucjami obowiązanymi. Na szkoleniu omówione zostaną praktyczne aspekty wypełniania nowych obowiązków, w tym zawartość obowiązkowych procedur.

Za pośrednictwem platformy ClickMeeting. Uczestnicy będą mogli zadawać pytania.

Należy wybrać konkretną datę i kliknąć “Zapisz na szkolenie”. Prowadzi do formularza na platformie ClickMeeting. W ciągu jednego dnia roboczego otrzyma się numer rachunku bankowego wraz z kwotą (uzależnioną od ważności kodu zniżkowego) do zapłaty. Po opłaceniu szkolenia, otrzymuje się link z indywidualnym hasłem (tzw. TOKENEM).

Uczestnik otrzyma materiał oparty o prezentację oraz treści aktów prawnych wraz ze wskazaniem zmian.

Uczestnik otrzyma bardzo podstawowe szablony procedur, z wieloma miejscami do samodzielnego uzupełnienia, gdyż procedura musi być dopasowana do konkretnego biura rachunkowego. To, jak ma wyglądać kompletna procedura zależy od wielu czynników, takich jak np. forma prawna prowadzonego biura (spółka/JDG), tego, czy w biurze są zatrudnieni pracownicy, jakie progi transakcji przyjąć lub jak zróżnicować ryzyko w danym biurze (a to zależy od oceny ryzyka w biurze).

Dla osób, które chcą poświęcić więcej czasu i stworzyć w swoim biurze najbardziej optymalną procedurę, z załącznikami pozwalającymi zaoszczędzić czas – przewidziane są odrębne całodzienne Warsztaty z tworzenia procedur (patrz odrębne ogłoszenie).

Dla osób bardzo zabieganych, które nie mają czasu, Kancelaria LexPerfectum (zakładka Kontakt) oferuje stworzenie zindywidualizowanej procedury w oparciu o przeprowadzony najpierw wywiad z biurem rachunkowym. Kancelaria prowadzona przez doradcę podatkowego nie świadczy usług księgowych. Misją Kancelarii jest wspieranie podatników, przedsiębiorców, biura rachunkowe i inne podmioty rynku w wypełnianiu obowiązków prawnych i podatkowych.

 

Szkolenie prowadzi Michał Marek Kowalski prawnik, doradca podatkowy (nr wpisu 13381), wykładowca, redaktor naczelny, w przeszłości wieloletni pracownik organów skarbowych (urzędów skarbowych i izby administracji skarbowej), obecnie prowadzący własną kancelarię prawno-podatkową Lex Perfectum, współautor procedur z zakresu przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.

Kancelaria nie zajmuje się księgowością, lecz nastawiona jest na zapewnianie wsparcia zarówno przedsiębiorcom, jak i podmiotom je obsługującym, takim jak księgowi, biura rachunkowe, centra usług wspólnych, biegli rewidenci czy radcowie prawni.

Po wybraniu terminu otworzy się strona szkolenia, na której znajduje się szczegółowy program.

W przypadku zaznaczenia chęci jego otrzymania w formularzu rejestracyjnym, zostanie on wystawiony. Również po szkoleniu istnieje możliwość jego uzyskania (należy przesłać na adres kancelarii maila z prośbą. Mail musi być tożsamy z tym podanym w zgłoszeniu na szkolenie).

Warunkiem uzyskania certyfikatu jest zalogowanie się na wydarzenie imieniem i nazwiskiem i uczestniczenie w nim.

.

Raportowanie schematów podatkowych (MDR) - szkolenie on-line (wersja całodzienna)

Wersja całodzienna (5h). Wybierz termin (na stronie głównej znajduje się codziennie aktualizowana liczba dostępnych miejsc). Terminy szkoleń zarówno w dni powszednie, jak i w wybrane soboty (dla osób, które nie mają czasu w tygodniu).

 Koszt:

 • 350 zł netto (cena regularna)
 • 300 zł netto (50 zł taniej od ceny regularnej dla osób posiadających kod rabatowy).

Przedstawiona na stronie internetowej prezentacja szkolenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego. Stanowi wyłącznie reklamę i ma charakter informacyjny.

PROGRAM

 • Co to są schematy podatkowe i jak je zidentyfikować?
 • Podstawy prawne, podstawowe pojęcia.
 • Jakie są rodzaje schematów podatkowych?
 • Kim jest promotor / korzystający / wspomagający?
 • Jak zidentyfikować rolę poszczególnych podmiotów?
 • Jaka jest rola biura rachunkowego?
 • Gdzie leży granica między promotorem a wspomagającym?
 • Jakie są przykłady schematów podatkowych?
 • Czy każdy schemat należy raportować?
 • Na czym polega kryterium kwalifikowanego korzystającego?
 • Jakie są ogólne cechy rozpoznawcze? (przykłady)
 • Jakie są szczególne cechy rozpoznawcze? (przykłady)
 • Jakie są inne szczególne cechy rozpoznawcze? (przykłady)
 • Kiedy schemat jest udostępniany?
 • Kto powinien mieć wewnętrzną procedurę?
 • Co powinna zawierać wewnętrzna procedura?
 • Jakie są pułapki związane z wdrożeniem procedury?
 • Jak dokonywać kontroli wewnętrznej?
 • Jak zorganizować firmę w sposób zapewniający wywiązanie się z obowiązków MDR?
 • Jakie są rodzaje informacji MDR? (MDR-1, MDR-2, MDR-3, MDR-4)?
 • W jaki sposób przekazywać informacje do Szefa KAS?
 • Jakie są sankcje administracyjne?
 • Jakie są sankcje karne?
 • Jakie są sankcje karno-skarbowe?

Szkolenie adresowane jest do wszystkich przedsiębiorców, w tym do jednostek samorządu terytorialnego, jak również do podmiotów obsługujących, takich jak księgowi, notariusze czy radcowie prawni.

Za pośrednictwem platformy ClickMeeting. Uczestnicy będą mogli zadawać pytania. W czasie szkolenia przewidziano ok. 30 minut przerw.

Należy wybrać konkretną datę i kliknąć “Zapisz na szkolenie”. Prowadzi do formularza na platformie ClickMeeting. W ciągu jednego dnia roboczego otrzyma się numer rachunku bankowego wraz z kwotą (uzależnioną od ważności kodu zniżkowego) do zapłaty. Po opłaceniu szkolenia, otrzymuje się link z indywidualnym hasłem (tzw. TOKENEM).

Uczestnik otrzyma materiał oparty o prezentację oraz treści aktów prawnych wraz z autorskimi wyciągami ułatwiającymi bieżącą analizę MDR.

Materiały nie obejmują procedur i szablonów. Na szkoleniu zostaną omówione niezbędne elementy procedur i dokumentów oraz sposób w jaki należy je wdrożyć. W razie potrzeby Kancelaria Lex Perfectum oferuje wsparcie we wdrożeniu niezbędnych dokumentów i procedur w oparciu o specyfikę danego przedsiębiorcy.

Szkolenie prowadzi Michał Marek Kowalski prawnik, doradca podatkowy (nr wpisu 13381), wykładowca, redaktor naczelny, w przeszłości wieloletni pracownik organów skarbowych (urzędów skarbowych i izby administracji skarbowej), obecnie prowadzący własną kancelarię prawno-podatkową Lex Perfectum, członek dwóch grup roboczych Forum MDR, będącego zespołem opiniodawczo – doradczym przy Ministrze Finansów.

Kancelaria nie zajmuje się księgowością, lecz nastawiona jest na zapewnianie wsparcia zarówno przedsiębiorcom, jak i podmiotom je obsługującym, takim jak księgowi, biura rachunkowe, centra usług wspólnych, biegli rewidenci czy radcowie prawni.

W przypadku zaznaczenia chęci jego otrzymania w formularzu rejestracyjnym, zostanie on wystawiony. Również po szkoleniu istnieje możliwość jego uzyskania (należy przesłać na adres kancelarii maila z prośbą. Mail musi być tożsamy z tym podanym w zgłoszeniu na szkolenie).

Warunkiem uzyskania certyfikatu jest zalogowanie się na wydarzenie imieniem i nazwiskiem i uczestniczenie w nim.

.

Raportowanie schematów podatkowych (MDR) - szkolenie on-line (wersja skrócona)

Wersja skrócona (2,5h). Wybierz termin (na stronie głównej znajduje się codziennie aktualizowana liczba dostępnych miejsc).

 Koszt:

 • 250 zł netto (cena regularna)
 • 220 zł netto (30 zł taniej od ceny regularnej dla osób posiadających kod rabatowy).

Przedstawiona na stronie internetowej prezentacja szkolenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego. Stanowi wyłącznie reklamę i ma charakter informacyjny.

PROGRAM

 • Co to są schematy podatkowe i jak je zidentyfikować?
 • Podstawy prawne, podstawowe pojęcia.
 • Jakie są rodzaje schematów podatkowych?
 • Kim jest promotor / korzystający / wspomagający?
 • Jaka jest rola biura rachunkowego?
 • Jakie są przykłady schematów podatkowych?
 • Czy każdy schemat należy raportować?
 • Na czym polega kryterium kwalifikowanego korzystającego?
 • Jakie są ogólne cechy rozpoznawcze? (przykłady)
 • Jakie są szczególne cechy rozpoznawcze? (przykłady)
 • Jakie są inne szczególne cechy rozpoznawcze? (przykłady)
 • Kiedy schemat jest udostępniany?
 • Kto powinien mieć wewnętrzną procedurę?
 • Co powinna zawierać wewnętrzna procedura?
 • Jakie są rodzaje informacji MDR? (MDR-1, MDR-2, MDR-3, MDR-4)?
 • W jaki sposób przekazywać informacje do Szefa KAS?
 • Jakie są sankcje administracyjne?
 • Jakie są sankcje karne?
 • Jakie są sankcje karno-skarbowe?

Szkolenie adresowane jest do wszystkich przedsiębiorców, w tym do jednostek samorządu terytorialnego, jak również do podmiotów obsługujących, takich jak księgowi, notariusze czy radcowie prawni.

Jest to skrócona wersja szkolenia, trwająca 2,5 h. Kancelaria przeprowadza również szkolenia całodzienne (5h).

Za pośrednictwem platformy ClickMeeting. Uczestnicy będą mogli zadawać pytania. W czasie szkolenia przewidziano ok. 10 minutową przerwę.

Należy wybrać konkretną datę i kliknąć “Zapisz na szkolenie”. Prowadzi do do formularza na platformie ClickMeeting. W ciągu jednego dnia roboczego otrzyma się numer rachunku bankowego wraz z kwotą (uzależnioną od ważności kody zniżkowego) do zapłaty. Po opłaceniu szkolenia, otrzymuje się link z indywidualnym hasłem (tzw. TOKENEM).

Uczestnik otrzyma materiał oparty o prezentację oraz treści aktów prawnych wraz z autorskimi wyciągami ułatwiającymi bieżącą analizę MDR.

Materiały nie obejmują procedur i szablonów. Na szkoleniu zostaną omówione niezbędne elementy procedur i dokumentów oraz sposób w jaki należy je wdrożyć. W razie potrzeby Kancelaria Lex Perfectum oferuje wsparcie we wdrożeniu niezbędnych dokumentów i procedur w oparciu o specyfikę danego przedsiębiorcy.

Szkolenie prowadzi Michał Marek Kowalski prawnik, doradca podatkowy (nr wpisu 13381), wykładowca, redaktor naczelny, w przeszłości wieloletni pracownik organów skarbowych (urzędów skarbowych i izby administracji skarbowej), obecnie prowadzący własną kancelarię prawno-podatkową Lex Perfectum, członek dwóch grup roboczych Forum MDR, będącego zespołem opiniodawczo – doradczym przy Ministrze Finansów

Kancelaria nie zajmuje się księgowością, lecz nastawiona jest na zapewnianie wsparcia zarówno przedsiębiorcom, jak i podmiotom je obsługującym, takim jak księgowi, biura rachunkowe, centra usług wspólnych, biegli rewidenci czy radcowie prawni.

W przypadku zaznaczenia chęci jego otrzymania w formularzu rejestracyjnym, zostanie on wystawiony. Również po szkoleniu istnieje możliwość jego uzyskania (należy przesłać na adres kancelarii maila z prośbą. Mail musi być tożsamy z tym podanym w zgłoszeniu na szkolenie).

Warunkiem uzyskania certyfikatu jest zalogowanie się na wydarzenie imieniem i nazwiskiem i uczestniczenie w nim.

.

Minimalizacja ryzyk podatkowych i karno-skarbowych

Wybierz termin: (na stronie głównej znajduje się codziennie aktualizowana liczba dostępnych miejsc). Terminy szkoleń zarówno w dni powszednie, jak i w wybrane soboty (dla osób, które nie mają czasu w tygodniu). 

 Koszt:

 • 600 zł netto (cena regularna)
 • 500 zł netto (100 zł taniej od ceny regularnej dla osób posiadających kod rabatowy).

Przedstawiona na stronie internetowej prezentacja szkolenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego. Stanowi wyłącznie reklamę i ma charakter informacyjny.

PROGRAM

 • W jaki sposób zorganizować firmę? (zarządzanie wiedzą, ryzyka i ich typowanie, systemy komputerowe, obieg dokumentów, wewnętrzne kontrole, motywowanie pracowników)
 • Jakie procedury warto wdrażać, a jakie są konieczne?
 • Terminy płatności i przeciwdziałanie zatorom płatniczym, w tym: sprawozdanie o terminach płatności, obowiązki związane ze statusem podmiotów, monitorowanie statusu podmiotu.
 • Schematy podatkowe (MDR) (podmioty zobowiązane, pilnowanie przesłanek MDR)
 • VAT i należyta staranność – weryfikacja kontrahenta, Procedura KYC/PSK? Sposoby i narzędzia.
 • Podatek u źródła (WHT) – dochowanie należytej staranności
 • Ceny transferowe – analiza transakcji, monitorowanie progów, dokumentacja podatkowa, sprawozdania.
 • Odpowiedzialność karno-skarbowa (podział obowiązków, struktura organizacyjna, istnienie procedur, zachowanie należytej staranności)
 • Sankcje karne, karne-skarbowe, administracyjne lub konsekwencje podatkowe.

Szkolenie adresowane jest do wieloosobowych firm, których struktura może powodować trudności we właściwym zarządzaniu wiedzą. Pomóc w tym może taka organizacja firmy, która ułatwia wypełnianie obowiązków podatkowych. Na organizację taką składa się wiele aspektów począwszy od kapitału wiedzy i zarządzeni nim, przez dobór odpowiednich narzędzi po wdrożenie procedur (takich, które rzeczywiście pomogą i będą napisane zrozumiale).

Za pośrednictwem platformy ClickMeeting. Uczestnicy będą mogli zadawać pytania. W czasie szkolenia przewidziano ok. 30 minut przerw.

Należy wybrać konkretną datę i kliknąć “Zapisz na szkolenie”. Prowadzi do formularza na platformie ClickMeeting. W ciągu jednego dnia roboczego otrzyma się numer rachunku bankowego wraz z kwotą (uzależnioną od ważności kodu zniżkowego) do zapłaty. Po opłaceniu szkolenia, otrzymuje się link z indywidualnym hasłem (tzw. TOKENEM).

Uczestnik otrzyma materiał oparty o prezentację.

Materiały nie obejmują procedur i szablonów. Na szkoleniu zostaną omówione niezbędne elementy procedur i dokumentów oraz sposób w jaki należy je wdrożyć. W razie potrzeby Kancelaria Lex Perfectum oferuje wsparcie we wdrożeniu niezbędnych dokumentów i procedur w oparciu o specyfikę danego przedsiębiorcy.

Szkolenie prowadzi Michał Marek Kowalski prawnik, doradca podatkowy (nr wpisu 13381), wykładowca, redaktor naczelny, w przeszłości wieloletni pracownik organów skarbowych (urzędów skarbowych i izby administracji skarbowej), obecnie prowadzący własną kancelarię prawno-podatkową Lex Perfectum, członek dwóch grup roboczych Forum MDR, będącego zespołem opiniodawczo – doradczym przy Ministrze Finansów

Kancelaria nie zajmuje się księgowością, lecz nastawiona jest na zapewnianie wsparcia zarówno przedsiębiorcom, jak i podmiotom je obsługującym, takim jak księgowi, biura rachunkowe, centra usług wspólnych, biegli rewidenci czy radcowie prawni.

W przypadku zaznaczenia chęci jego otrzymania w formularzu rejestracyjnym, zostanie on wystawiony. Również po szkoleniu istnieje możliwość jego uzyskania (należy przesłać na adres kancelarii maila z prośbą. Mail musi być tożsamy z tym podanym w zgłoszeniu na szkolenie).

Warunkiem uzyskania certyfikatu jest zalogowanie się na wydarzenie imieniem i nazwiskiem i uczestniczenie w nim.

.

Podatki w małżeństwie - szkolenie on-line

Jaki wybrać ustrój majątkowy, jakie skutki wywołuje intercyza, jak zabezpieczyć się przed niesprawiedliwą egzekucją, jak opodatkować prezenty ślubne, kto tak na prawdę dziedziczy i co wchodzi do poszczególnych mas majątkowych?

Wybierz termin: (na stronie głównej znajduje się codziennie aktualizowana liczba dostępnych miejsc). Terminy szkoleń zarówno w dni powszednie, jak i w wybrane soboty (dla osób, które nie mają czasu w tygodniu). 

 Koszt:

 • 150 zł brutto (cena regularna, uwzględnia 23% VAT)
 • 100 zł brutto (50 zł taniej od ceny regularnej dla osób posiadających kod rabatowy. Uwzględnia 23% VAT).

Przedstawiona na stronie internetowej prezentacja szkolenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego. Stanowi wyłącznie reklamę i ma charakter informacyjny.

PROGRAM

 • Jak opodatkować prezenty ślubne?
 • Do jakiej kwoty darowizny od rodziców i innych osób są zwolnione?
 • Kiedy można utracić prawo do ulgi?
 • Jaką formę opodatkowania wybrać?
 • Jak zabezpieczyć rodzinę przed niesprawiedliwymi interpretacjami?
 • Jakie “masy majątkowe” istnieją w małżeństwie?
 • Czy zawsze w małżeństwie istnieje majątek wspólny i dwa odrębne?
 • Jakie przysługują ulgi podatkowe w przypadku zeznań rocznych?
 • Jak odliczyć wybrane darowizny?
 • Kto dostaje spadek po rodzicach jednej ze stron?
 • Kiedy składa się druk SD-Z2, a kiedy SD-3?

Szkolenie przeznaczone jest dla narzeczonych, którzy chcieliby zawczasu rozeznać temat wspólnych/oddzielnych rozliczeń, kwestii dziedziczenia lub opodatkowania prezentów ślubnych (w tym darowizn przedślubnych).

Za pośrednictwem platformy ClickMeeting. Uczestnicy będą mogli zadawać pytania. W czasie szkolenia nie przewidziano przerw.

Należy wybrać konkretną datę i kliknąć “Zapisz na szkolenie”. Prowadzi do formularza na platformie ClickMeeting. W ciągu jednego dnia roboczego otrzyma się numer rachunku bankowego wraz z kwotą (uzależnioną od ważności kodu zniżkowego) do zapłaty. Po opłaceniu szkolenia, otrzymuje się link z indywidualnym hasłem (tzw. TOKENEM).

Uczestnicy nie otrzymają materiałów szkoleniowych. Na ekranie wyświetlana będzie prezentacja obrazująca omawiane zagadnienia.

Szkolenie prowadzi Michał Marek Kowalski prawnik, doradca podatkowy (nr wpisu 13381), wykładowca, redaktor naczelny, w przeszłości wieloletni pracownik organów skarbowych (urzędów skarbowych i izby administracji skarbowej), obecnie prowadzący własną kancelarię prawno-podatkową Lex Perfectum.

Nie przewiduje się wydawania certyfikatów.

.

Metody skutecznego wyszukiwania informacji, w tym informacji podatkowych

Celem szkolenia jest wskazanie sposobów wyszukiwania potrzebnych informacji, polegających na doborze odpowiednich narzędzi a także sposobach formułowania zapytania i zawężania wyników wyszukiwania, w tym: w wyszukiwarkach internetowych, orzeczeniach sądów administracyjnych, interpretacjach podatkowych, klasyfikacjach i innych. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się także jak unikać niepewnych źródeł.

Wybierz termin: SZCZEGÓŁY WKRÓTCE. ZAPRASZAMY DO ŚLEDZENIA OFERT NOWYCH SZKOLEŃ

 Koszt:

 • 300 zł netto (cena regularna)

Przedstawiona na stronie internetowej prezentacja szkolenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego. Stanowi wyłącznie reklamę i ma charakter informacyjny.

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich, którzy chcieliby zaoszczędzić czas w docieraniu do istotnych informacji, unikać niepewnych źródeł, a także poznać ciekawe narzędzia, o których być może nie byli świadomi, pozwalających np. na graficzne uzyskanie informacji o powiązaniach między podmiotami.

Za pośrednictwem platformy ClickMeeting. Szkolenie będzie miało formę udostępnienia ekranu prowadzącego i bieżącego omawiania narzędzi i metod. Uczestnicy będą mogli zadawać pytania. W czasie szkolenia przewidziano ok 5 minutową przerwę.

Należy wybrać konkretną datę i kliknąć “Zapisz na szkolenie”. Prowadzi do formularza na platformie ClickMeeting. W ciągu jednego dnia roboczego otrzyma się numer rachunku bankowego wraz z kwotą do zapłaty. Po opłaceniu szkolenia, otrzymuje się link z indywidualnym hasłem (tzw. TOKENEM).

Z uwagi na charakter szkolenia, i opisane wyżej metody prezentacji zagadnienia, uczestnicy nie otrzymają materiałów szkoleniowych.

Szkolenie prowadzi Michał Marek Kowalski prawnik, doradca podatkowy (nr wpisu 13381), wykładowca, redaktor naczelny, w przeszłości wieloletni pracownik organów skarbowych (urzędów skarbowych i izby administracji skarbowej), obecnie prowadzący własną kancelarię prawno-podatkową Lex Perfectum.

Nie przewiduje się wydawania certyfikatów.