RODO / Polityka prywatności

Działając w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informuje się, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Michał Marek Kowalski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Prawno-Podatkowa LEX PERFECTUM – Michał Marek Kowalski z siedzibą w Gdyni (NIP: 5862226940)
2. Dane kontaktowe Administratora: ul. Hutnicza 3/B-1/011, Gdynia, tel. 579-931-412. kancelaria[at]lexperfectum.pl
3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu świadczenia na Państwa rzecz usług szkoleniowych lub powiadomień o nowych szkoleniach (jeśli osobno zaznaczycie państwo zgode na otrzymywanie takich informacji),
4. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a-f RODO.
5. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi informatyczne, księgowe, pocztowe oraz windykacyjne. Rejestrując się na platformie ClickMeeting przyjmują Państwo do wiadomości, że właścicielem platformy jest ClickMeeting Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (kod: 80-387), przy ul. Arkońskiej 6/A4, KRS 0000604194, NIP 5842747535 i przetwarza ona dane użytkowników.
6. Dane osobowe będą przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację podmiotu danych przez okres świadczenia na moją rzecz usług oraz przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń z tego tytułu.
7. W każdym czasie uprawnieni są Państwo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych, chyba że przetwarzanie danych osobowych objętych żądaniem jest niezbędne realizacji obowiązków ustawowych. Uprawnienia te mogą Państwo realizować poprzez adres e-mail: kancelaria[at]lexperfectum.pl. Wniesienie sprzeciwu skutkować będzie zaprzestaniem przetwarzania Państwa danych osobowych w celu świadczenia usług. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora danych narusza przepisy prawa, uprawnieni są Państwo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Skarga wolna jest od opłat.
9. Podanie przez Państwa swoich danych osobowych jest dobrowolne, lecz konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usługi szkoleniowej w celu realizacji których dane te są gromadzone i przetwarzane.
10. Państwa dane osobowe nie podlegają procesowi automatycznego przetwarzania, w tym profilowania.

W powyższych adresach e-mail oznaczenie [at] należy zastąpić symbolem “@”.