Michał Marek Kowalski

prawnik, doradca podatkowy

Dzień dobry

Niniejsza strona zawiera opis oraz próbkę sposobu szkolenia prowadzonego przeze mnie.

O mnie w kilku słowach:

 • prawnik, doradca podatkowy wpisany na listę prowadzoną przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych pod numerem wpisu 13381
 • trener, wykładowca Centrum Edukacji Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, ODDK, Krajowej Izby Doradców Podatkowych
 • wieloletnie doświadczenie nabyte w toku pracy w urzędach skarbowych, a następnie w Izbie Administracji Skarbowej, w tym w szczególności w postępowaniach podatkowych i egzekucyjnych
 • doświadczenie w pomocy polskim przedsiębiorcom i zagranicznym korporacjom
 • absolwent prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
 • członek dwóch zespołów opiniodawczo-doradczych działających przy Ministrze Finansów
 • organizator szkoleń podatkowych i prawnych
 • redaktor naczelny podatkowych tytułów prasowych

Próbka szkolenia

Zamieszczam próbkę sposobu prowadzenia szkolenia. Dla przykładu fragment szkolenia “Nowe zasady obrotu (bez)gotówkowego i konsekwencje podatkowe”

Inne prowadzone szkolenia dotyczą:

 • Polskiego Ładu (CIT, PIT, VAT)
 • Przeciwdziałania praniu pieniędzy
 • Schematów podatkowych
 • innych

 

Strona internetowa prowadzonej Kancelarii dostępna jest pod poniższym adresem: