Płatność za transakcje a limit 15.000 zł - ogólny, uproszczony schemat

Zastosowanie mają:

  • art. 19 ustawy Prawo przedsiębiorców,
  • art. 15d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT),
  • art. 22p ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT).