SZKOLENIA
Lex Perfectum

Podatki, MDR, AML/CFT i inne.

Szkolenia zapewnia Kancelaria
Prawno – Podatkowa
Lex Perfectum

Ebook dot. wszystkich zmian w Polskim Ładzie

Porównanie zmian treści wszystkich nowelizowanych przepisów.

Publikacja powstała z myślą o ułatwieniu rozpoznania wszystkich zmian wprowadzonych przez tzw. Polski Ład. Czytelność ustawy nowelizującej, która w wielu miejscach stanowi jedynie wskazanie numeru uchylanej jednostki redakcyjnej przepisu, nie pozwala na szybkie rozpoznanie zmian bez sięgania do treści uchylanego przepisu.

By czytelność wszystkich zmian była jak największa, w publikacji uwzględniono wszystkie polecenia nowelizujące i ujęto je w tabelach. Co więcej, przy każdej tabeli zawarto informację o dacie wejścia w życie.

Publikacja nie stanowi komentarza do zmian, lecz stanowi materiał porównawczy pomiędzy redakcją dotychczasowych i nowych przepisów.

Ebook dostępny do kupienia pod tym odnośnikiem.

Najczęstsze mity związane z AML. #ObalamyMity

Zapraszamy także do lektury wpisu na temat mitów związanych z AML (m.in. „Czy certyfikat jest obowiązkowy?”) dostępnym na facebookowej stronie Kancelarii: https://www.facebook.com/LexPerfectum/

Najbliższe szkolenia

.

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w biurach rachunkowych (AML/CFT) - szkolenie on-line NA ŻYWO

+ CERTYFIKAT

Szkolenie uwzględnia zmiany od 31.07.2021 oraz 31.10.2021r.

Wybierz termin: (liczba pozostałych miejsc aktualizowana jest codziennie). Terminy szkoleń zarówno w dni powszednie, jak i w wybrane soboty (dla osób, które nie mają czasu w tygodniu).

Koszt:

 • 350 zł netto (cena regularna)
 • 250 zł netto (100 zł taniej od ceny regularnej dla osób posiadających kod rabatowy)

Przedstawiona na stronie internetowej prezentacja szkolenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego. Stanowi wyłącznie reklamę i ma charakter informacyjny.

Szkolenie adresowane jest zarówno do biur, które już mają wdrożone mechanizmy AML, a chciałyby dowiedzieć się o zmianach, jak również dla biur, które dopiero z 31.07.2021 stają się instytucjami obowiązanymi. Na szkoleniu omówione zostaną praktyczne aspekty wypełniania nowych obowiązków, w tym zawartość obowiązkowych procedur.

On-line. Za pośrednictwem platformy ClickMeeting. Uczestnicy będą mogli zadawać pytania na czacie. W czasie szkolenia przewidziano ok. 30 minut przerw.

Należy wybrać konkretną datę i kliknąć „Zapisz na szkolenie”. Prowadzi do formularza na platformie ClickMeeting. W ciągu jednego dnia roboczego otrzyma się numer rachunku bankowego wraz z kwotą (uzależnioną od ważności kodu zniżkowego) do zapłaty. Po opłaceniu szkolenia, otrzymuje się link z indywidualnym hasłem (tzw. TOKENEM).

Jeśli termin od zapisu do szkolenia jest krótki – konieczne może być dosłanie potwierdzenia przelewu.

Uczestnik otrzyma materiał oparty o prezentację oraz treści aktów prawnych wraz ze wskazaniem zmian.

Uczestnik otrzyma bardzo podstawowe szablony procedur, z wieloma miejscami do samodzielnego uzupełnienia, gdyż procedura musi być dopasowana do konkretnego biura rachunkowego. To, jak ma wyglądać kompletna procedura zależy od wielu czynników, takich jak np. forma prawna prowadzonego biura (spółka/JDG), tego, czy w biurze są zatrudnieni pracownicy, jakie progi transakcji przyjąć lub jak zróżnicować ryzyko w danym biurze (a to zależy od oceny ryzyka w biurze).

Dla osób, które chcą poświęcić więcej czasu i stworzyć w swoim biurze najbardziej optymalną procedurę, z załącznikami pozwalającymi zaoszczędzić czas – przewidziane są odrębne całodzienne Warsztaty z tworzenia procedur (patrz odrębne ogłoszenie).

Dla osób bardzo zabieganych, które nie mają czasu, Kancelaria LexPerfectum (zakładka Kontakt) oferuje stworzenie zindywidualizowanej procedury w oparciu o przeprowadzony najpierw wywiad z biurem rachunkowym. Kancelaria prowadzona przez doradcę podatkowego nie świadczy usług księgowych. Misją Kancelarii jest wspieranie podatników, przedsiębiorców, biura rachunkowe i inne podmioty rynku w wypełnianiu obowiązków prawnych i podatkowych.

 

Szkolenie prowadzi Michał Marek Kowalski prawnik, doradca podatkowy (nr wpisu 13381), wykładowca, redaktor naczelny, w przeszłości wieloletni pracownik organów skarbowych (urzędów skarbowych i izby administracji skarbowej), obecnie prowadzący własną kancelarię prawno-podatkową Lex Perfectum, współautor procedur z zakresu przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.

Kancelaria nie zajmuje się księgowością, lecz nastawiona jest na zapewnianie wsparcia zarówno przedsiębiorcom, jak i podmiotom je obsługującym, takim jak księgowi, biura rachunkowe, centra usług wspólnych, biegli rewidenci czy radcowie prawni.

Po wybraniu terminu otworzy się strona szkolenia, na której znajduje się szczegółowy program.

W przypadku zaznaczenia chęci jego otrzymania w formularzu rejestracyjnym, zostanie on wystawiony. Również po szkoleniu istnieje możliwość jego uzyskania (należy przesłać na adres kancelarii maila z prośbą. Mail musi być tożsamy z tym podanym w zgłoszeniu na szkolenie).

Warunkiem uzyskania certyfikatu jest zalogowanie się na wydarzenie imieniem i nazwiskiem i uczestniczenie w nim.

.

Praktyczne warsztaty tworzenia procedur AML dla biura rachunkowego (on-line)

Wybierz termin: (liczba pozostałych miejsc aktualizowana jest codziennie).

 Koszt:

 • 400 zł netto (cena regularna)
 • 320 zł netto (80 zł taniej od ceny regularnej dla osób uczestniczących w szkoleniu AML / posiadających kod rabatowy).

Przedstawiona na stronie internetowej prezentacja szkolenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego. Stanowi wyłącznie reklamę i ma charakter informacyjny.

Szkolenie adresowane jest do biur rachunkowych, które chcą stworzyć właściwe procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz posiadać przydatne formularze, wiedząc przy tym jak dopasować to do skali i specyfiki swojej działalności. Wiele oferowanych na rynku procedur w nie różnicuje sytuacji biur prowadzonych jednoosobowo od tych,w których zatrudnia się pracowników. Nie zawierają także praktycznego wyjaśnienia jak realizować uproszczone, zwykłe i wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego.

On-line. Za pośrednictwem platformy ClickMeeting. Uczestnicy będą mogli zadawać pytania na czacie. W czasie szkolenia przewidziano ok. 30 minut przerw.

Należy wybrać konkretną datę i kliknąć „Zapisz na szkolenie”. Prowadzi do formularza na platformie ClickMeeting. W ciągu jednego dnia roboczego otrzyma się numer rachunku bankowego wraz z kwotą (uzależnioną od ważności kodu zniżkowego dla osób uczestniczących w szkoleniu AML) do zapłaty. Po opłaceniu szkolenia, otrzymuje się link z indywidualnym hasłem (tzw. TOKENEM).

Uczestnicy otrzymają treści niezbędnych aktów prawnych w wersji edytowalnej oraz trzon (szkielet) procedur i formularzy. Tworzenie poszczególnych zapisów w oparciu o zapisy ustawowe będzie przedmiotem szkolenia.

Szkolenie prowadzi Michał Marek Kowalski prawnik, doradca podatkowy (nr wpisu 13381), wykładowca, redaktor naczelny, w przeszłości wieloletni pracownik organów skarbowych (urzędów skarbowych i izby administracji skarbowej), obecnie prowadzący własną kancelarię prawno-podatkową Lex Perfectum, członek dwóch grup roboczych Forum MDR, będącego zespołem opiniodawczo – doradczym przy Ministrze Finansów.

Kancelaria nie zajmuje się księgowością, lecz nastawiona jest na zapewnianie wsparcia zarówno przedsiębiorcom, jak i podmiotom je obsługującym, takim jak księgowi, biura rachunkowe, centra usług wspólnych, biegli rewidenci czy radcowie prawni.

Po wybraniu terminu otworzy się strona szkolenia, na której znajduje się szczegółowy program.

Nie. Szkolenie przeprowadzane jest w formie warsztatowej w zakresie tworzenia procedur i ma na celu pomoc w stworzeniu dopasowanych procedur AML/CFT, dlatego nie jest to wypełnienie obowiązku szkoleniowego przewidzianego w ustawie.

.

Raportowanie schematów podatkowych (MDR) - szkolenie on-line (wersja całodzienna)

Wersja całodzienna (5h). Wybierz termin: (liczba pozostałych miejsc aktualizowana jest codziennie).

 Koszt:

 • 350 zł netto (cena regularna)
 • 300 zł netto (50 zł taniej od ceny regularnej dla osób posiadających kod rabatowy).

Przedstawiona na stronie internetowej prezentacja szkolenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego. Stanowi wyłącznie reklamę i ma charakter informacyjny.

Szkolenie adresowane jest do wszystkich przedsiębiorców, w tym do jednostek samorządu terytorialnego, jak również do podmiotów obsługujących, takich jak księgowi, notariusze czy radcowie prawni.

On-line. Za pośrednictwem platformy ClickMeeting. Uczestnicy będą mogli zadawać pytania na czacie. W czasie szkolenia przewidziano ok. 30 minut przerw.

Należy wybrać konkretną datę i kliknąć „Zapisz na szkolenie”. Prowadzi do formularza na platformie ClickMeeting. W ciągu jednego dnia roboczego otrzyma się numer rachunku bankowego wraz z kwotą (uzależnioną od ważności kodu zniżkowego) do zapłaty. Po opłaceniu szkolenia, otrzymuje się link z indywidualnym hasłem (tzw. TOKENEM).

Uczestnik otrzyma materiał oparty o prezentację oraz treści aktów prawnych wraz z autorskimi wyciągami ułatwiającymi bieżącą analizę MDR.

Materiały nie obejmują procedur i szablonów. Na szkoleniu zostaną omówione niezbędne elementy procedur i dokumentów oraz sposób w jaki należy je wdrożyć. W razie potrzeby Kancelaria Lex Perfectum oferuje wsparcie we wdrożeniu niezbędnych dokumentów i procedur w oparciu o specyfikę danego przedsiębiorcy.

Szkolenie prowadzi Michał Marek Kowalski prawnik, doradca podatkowy (nr wpisu 13381), wykładowca, redaktor naczelny, w przeszłości wieloletni pracownik organów skarbowych (urzędów skarbowych i izby administracji skarbowej), obecnie prowadzący własną kancelarię prawno-podatkową Lex Perfectum, członek dwóch grup roboczych Forum MDR, będącego zespołem opiniodawczo – doradczym przy Ministrze Finansów.

Kancelaria nie zajmuje się księgowością, lecz nastawiona jest na zapewnianie wsparcia zarówno przedsiębiorcom, jak i podmiotom je obsługującym, takim jak księgowi, biura rachunkowe, centra usług wspólnych, biegli rewidenci czy radcowie prawni.

Po wybraniu terminu otworzy się strona szkolenia, na której znajduje się szczegółowy program.

W przypadku zaznaczenia chęci jego otrzymania w formularzu rejestracyjnym, zostanie on wystawiony. Również po szkoleniu istnieje możliwość jego uzyskania (należy przesłać na adres kancelarii maila z prośbą. Mail musi być tożsamy z tym podanym w zgłoszeniu na szkolenie).

Warunkiem uzyskania certyfikatu jest zalogowanie się na wydarzenie imieniem i nazwiskiem i uczestniczenie w nim.

.

Raportowanie schematów podatkowych (MDR) - szkolenie on-line (wersja skrócona)

Wersja skrócona (2,5h).Wybierz termin: (liczba pozostałych miejsc aktualizowana jest codziennie).

 Koszt:

 • 250 zł netto (cena regularna)
 • 220 zł netto (30 zł taniej od ceny regularnej dla osób posiadających kod rabatowy).

Przedstawiona na stronie internetowej prezentacja szkolenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego. Stanowi wyłącznie reklamę i ma charakter informacyjny.

Szkolenie adresowane jest do wszystkich przedsiębiorców, w tym do jednostek samorządu terytorialnego, jak również do podmiotów obsługujących, takich jak księgowi, notariusze czy radcowie prawni.

Jest to skrócona wersja szkolenia, trwająca 2,5 h. Kancelaria przeprowadza również szkolenia całodzienne (5h).

Za pośrednictwem platformy ClickMeeting. Uczestnicy będą mogli zadawać pytania.

Należy wybrać konkretną datę i kliknąć „Zapisz na szkolenie”. Prowadzi do do formularza na platformie ClickMeeting. W ciągu jednego dnia roboczego otrzyma się numer rachunku bankowego wraz z kwotą (uzależnioną od ważności kody zniżkowego) do zapłaty. Po opłaceniu szkolenia, otrzymuje się link z indywidualnym hasłem (tzw. TOKENEM).

Uczestnik otrzyma materiał oparty o prezentację oraz treści aktów prawnych wraz z autorskimi wyciągami ułatwiającymi bieżącą analizę MDR.

Materiały nie obejmują procedur i szablonów. Na szkoleniu zostaną omówione niezbędne elementy procedur i dokumentów oraz sposób w jaki należy je wdrożyć. W razie potrzeby Kancelaria Lex Perfectum oferuje wsparcie we wdrożeniu niezbędnych dokumentów i procedur w oparciu o specyfikę danego przedsiębiorcy.

Szkolenie prowadzi Michał Marek Kowalski prawnik, doradca podatkowy (nr wpisu 13381), wykładowca, redaktor naczelny, w przeszłości wieloletni pracownik organów skarbowych (urzędów skarbowych i izby administracji skarbowej), obecnie prowadzący własną kancelarię prawno-podatkową Lex Perfectum, członek dwóch grup roboczych Forum MDR, będącego zespołem opiniodawczo – doradczym przy Ministrze Finansów

Kancelaria nie zajmuje się księgowością, lecz nastawiona jest na zapewnianie wsparcia zarówno przedsiębiorcom, jak i podmiotom je obsługującym, takim jak księgowi, biura rachunkowe, centra usług wspólnych, biegli rewidenci czy radcowie prawni.

Po wybraniu terminu otworzy się strona szkolenia, na której znajduje się szczegółowy program.

W przypadku zaznaczenia chęci jego otrzymania w formularzu rejestracyjnym, zostanie on wystawiony. Również po szkoleniu istnieje możliwość jego uzyskania (należy przesłać na adres kancelarii maila z prośbą. Mail musi być tożsamy z tym podanym w zgłoszeniu na szkolenie).

Warunkiem uzyskania certyfikatu jest zalogowanie się na wydarzenie imieniem i nazwiskiem i uczestniczenie w nim.

.

Minimalizacja ryzyk podatkowych i karno-skarbowych

Wybierz termin: (liczba pozostałych miejsc aktualizowana jest codziennie).

 Koszt:

 • 600 zł netto (cena regularna)
 • 500 zł netto (100 zł taniej od ceny regularnej dla osób posiadających kod rabatowy).

Przedstawiona na stronie internetowej prezentacja szkolenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego. Stanowi wyłącznie reklamę i ma charakter informacyjny.

Szkolenie adresowane jest do wieloosobowych firm, których struktura może powodować trudności we właściwym zarządzaniu wiedzą. Pomóc w tym może taka organizacja firmy, która ułatwia wypełnianie obowiązków podatkowych. Na organizację taką składa się wiele aspektów począwszy od kapitału wiedzy i zarządzeni nim, przez dobór odpowiednich narzędzi po wdrożenie procedur (takich, które rzeczywiście pomogą i będą napisane zrozumiale).

On-line. Za pośrednictwem platformy ClickMeeting. Uczestnicy będą mogli zadawać pytania na czacie. W czasie szkolenia przewidziano ok. 30 minut przerw.

Należy wybrać konkretną datę i kliknąć „Zapisz na szkolenie”. Prowadzi do formularza na platformie ClickMeeting. W ciągu jednego dnia roboczego otrzyma się numer rachunku bankowego wraz z kwotą (uzależnioną od ważności kodu zniżkowego) do zapłaty. Po opłaceniu szkolenia, otrzymuje się link z indywidualnym hasłem (tzw. TOKENEM).

Uczestnik otrzyma materiał oparty o prezentację.

Materiały nie obejmują procedur i szablonów. Na szkoleniu zostaną omówione niezbędne elementy procedur i dokumentów oraz sposób w jaki należy je wdrożyć. W razie potrzeby Kancelaria Lex Perfectum oferuje wsparcie we wdrożeniu niezbędnych dokumentów i procedur w oparciu o specyfikę danego przedsiębiorcy.

Szkolenie prowadzi Michał Marek Kowalski prawnik, doradca podatkowy (nr wpisu 13381), wykładowca, redaktor naczelny, w przeszłości wieloletni pracownik organów skarbowych (urzędów skarbowych i izby administracji skarbowej), obecnie prowadzący własną kancelarię prawno-podatkową Lex Perfectum, członek dwóch grup roboczych Forum MDR, będącego zespołem opiniodawczo – doradczym przy Ministrze Finansów

Kancelaria nie zajmuje się księgowością, lecz nastawiona jest na zapewnianie wsparcia zarówno przedsiębiorcom, jak i podmiotom je obsługującym, takim jak księgowi, biura rachunkowe, centra usług wspólnych, biegli rewidenci czy radcowie prawni.

Po wybraniu terminu otworzy się strona szkolenia, na której znajduje się szczegółowy program.

W przypadku zaznaczenia chęci jego otrzymania w formularzu rejestracyjnym, zostanie on wystawiony. Również po szkoleniu istnieje możliwość jego uzyskania (należy przesłać na adres kancelarii maila z prośbą. Mail musi być tożsamy z tym podanym w zgłoszeniu na szkolenie).

Warunkiem uzyskania certyfikatu jest zalogowanie się na wydarzenie imieniem i nazwiskiem i uczestniczenie w nim.

.

Podatki w małżeństwie - szkolenie on-line (uwzględnia zmiany z Polskiego Ładu)

Jaki wybrać ustrój majątkowy, jakie skutki wywołuje intercyza, jak zabezpieczyć się przed niesprawiedliwą egzekucją, jak opodatkować prezenty ślubne, kto tak na prawdę dziedziczy i co wchodzi do poszczególnych mas majątkowych?

Wybierz termin: (liczba pozostałych miejsc aktualizowana jest codziennie).

 Koszt:

 • 150 zł brutto (cena regularna, uwzględnia 23% VAT)
 • 100 zł brutto (50 zł taniej od ceny regularnej dla osób posiadających kod rabatowy. Uwzględnia 23% VAT).

Przedstawiona na stronie internetowej prezentacja szkolenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego. Stanowi wyłącznie reklamę i ma charakter informacyjny.

Szkolenie przeznaczone jest dla narzeczonych, którzy chcieliby zawczasu rozeznać temat wspólnych/oddzielnych rozliczeń, kwestii dziedziczenia lub opodatkowania prezentów ślubnych (w tym darowizn przedślubnych).

Szkolenie uwzględnia również zmiany wprowadzone przez Polski Ład.

Za pośrednictwem platformy ClickMeeting. Uczestnicy będą mogli zadawać pytania. Nie przewiduje się przerw.

Należy wybrać konkretną datę i kliknąć „Zapisz na szkolenie”. Prowadzi do formularza na platformie ClickMeeting. W ciągu jednego dnia roboczego otrzyma się numer rachunku bankowego wraz z kwotą (uzależnioną od ważności kodu zniżkowego) do zapłaty. Po opłaceniu szkolenia, otrzymuje się link z indywidualnym hasłem (tzw. TOKENEM).

Uczestnicy nie otrzymają materiałów szkoleniowych. Na ekranie wyświetlana będzie prezentacja obrazująca omawiane zagadnienia.

Szkolenie prowadzi Michał Marek Kowalski prawnik, doradca podatkowy (nr wpisu 13381), wykładowca, redaktor naczelny, w przeszłości wieloletni pracownik organów skarbowych (urzędów skarbowych i izby administracji skarbowej), obecnie prowadzący własną kancelarię prawno-podatkową Lex Perfectum.

Po wybraniu terminu otworzy się strona szkolenia, na której znajduje się szczegółowy program.

Nie przewiduje się wydawania certyfikatów.

.

Metody skutecznego wyszukiwania informacji, w tym informacji podatkowych

Celem szkolenia jest wskazanie sposobów wyszukiwania potrzebnych informacji, polegających na doborze odpowiednich narzędzi a także sposobach formułowania zapytania i zawężania wyników wyszukiwania, w tym: w wyszukiwarkach internetowych, orzeczeniach sądów administracyjnych, interpretacjach podatkowych, klasyfikacjach i innych. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się także jak unikać niepewnych źródeł.

Wybierz termin: SZCZEGÓŁY WKRÓTCE (Terminy + program). ZAPRASZAMY DO ŚLEDZENIA OFERT NOWYCH SZKOLEŃ

 Koszt:

 • 300 zł netto (cena regularna)

Przedstawiona na stronie internetowej prezentacja szkolenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego. Stanowi wyłącznie reklamę i ma charakter informacyjny.

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich, którzy chcieliby zaoszczędzić czas w docieraniu do istotnych informacji, unikać niepewnych źródeł, a także poznać ciekawe narzędzia, o których być może nie byli świadomi, pozwalających np. na graficzne uzyskanie informacji o powiązaniach między podmiotami.

Za pośrednictwem platformy ClickMeeting. Szkolenie będzie miało formę udostępnienia ekranu prowadzącego i bieżącego omawiania narzędzi i metod. Uczestnicy będą mogli zadawać pytania.

Należy wybrać konkretną datę i kliknąć „Zapisz na szkolenie”. Prowadzi do formularza na platformie ClickMeeting. W ciągu jednego dnia roboczego otrzyma się numer rachunku bankowego wraz z kwotą do zapłaty. Po opłaceniu szkolenia, otrzymuje się link z indywidualnym hasłem (tzw. TOKENEM).

Z uwagi na charakter szkolenia, i opisane wyżej metody prezentacji zagadnienia, uczestnicy nie otrzymają materiałów szkoleniowych.

Szkolenie prowadzi Michał Marek Kowalski prawnik, doradca podatkowy (nr wpisu 13381), wykładowca, redaktor naczelny, w przeszłości wieloletni pracownik organów skarbowych (urzędów skarbowych i izby administracji skarbowej), obecnie prowadzący własną kancelarię prawno-podatkową Lex Perfectum.

Po wybraniu terminu otworzy się strona szkolenia, na której znajduje się szczegółowy program.

Nie przewiduje się wydawania certyfikatów.